AC1000 氣象測量探棒防護罩
 

 

 

  

AC1000天然通風防護罩主要用於那些通過自然通風就可以提供充足氣流的場合,如山上的測量站
應用 :
造雪機,氣象站、樓宇管理系統等
特點 :
• 防護罩易於安裝
• 用於自然通風的多層盤式結構
• 探棒安裝簡便
• 適用於各種探棒( Ø 15 和25 mm)
• 安裝架直徑(25…50 mm)
• 可抵抗70米/秒的風速和橫向降水
• 板片數量:9個
技術資料 
探棒防護 : 天氣和輻射防護
外形板數 : 9片      
     
     
     
     
     
     

瑞士ROTRONIC系列商品